CARACTERÍSTIQUES DE LES AUS

 Les aus són un grup sistemàtic  de vertebrats que es caracteritzen fonamentalment per la seva capacitat de volar, gràcies a la transformació dels membres anteriors en ales, i per tenir el cos recobert de plomes.

Això fa que sigui un grup únic en la seva manera d’abordar el medi, ja que cap altre tipus d’animals és capaç de desplaçar-se a tanta distància i en tan poc temps. Poden aconseguir refugi i aliment on el trobin i són, per tant, més indiferents que altres organismes a les variacions ambientals d’un lloc determinat.

A més, una taxa metabòlica alta, el fet de ser organismes homeoterms (mantenen el cos calent) i l’aïllament tèrmic de les plomes, els permet ocupar llocs on altres grups zoològics no poden aparèixer.

Aquesta plasticitat adaptativa els ha convertit en un grup amb grans variacions de formes i de mides, per bé que el vol els obliga a mantenir un esquema morfològic més o menys comú.

Sembla que les aus provenen evolutivament dels rèptils, l’au més antiga que coneixem és l’arqueòpterix, datada del període juràssic –fa 150 milions d’anys. Actualment en coneixem ja més de 8.600 espècies ( un 10% de les espècies vives) i tot indica que encara no les hem descobert totes.

Morfologia i anatomia Cicle i reproducció Comportament El cant