Morfologia externa de les aus aquàtiques

La gran capacitat d'ocupar tot tipus d'ambients ha fet que el grup de les aus tingui una gran plasticitat morfològica, és a dir, multitud de formes adaptades als diferents ambients en què s'especialitza. Això és especialment important en les aus aquàtiques, en les quals potes, bec i coll tenen adaptacions morfològiques molt particulars.