Les aus als arrossars

Els arrossars són ambients aquàtics que funcionen de manera similiar a un ecosistema natural amb un important fauna aquàtica formada per cucs, insectes, crustacis, cargols, granotes, serps, peixos, etc, que són la base alimentària de gran nombre d’aus aquàtiques.Es, però, l’ambient aquàtic més fluctuant ja que es tracta d’un conreu estacional que només està inundat entre abril i desembre. Dins d’aquests perìode podem diferenciar dos moments òptims per a la fauna:

 

  • L’abril, quan s’inunden els camps i es sembra l’arròs. Fins que l’arròs no creix i no es tracten els camps amb herbicides i insectidices, l’arrossar manté una fauna aquàtica que sustenta les aus que arriben i comencen a nidificar.

 

  • D’octubre a desembre, quan l’arròs ha estat ja segat i es mantenen els  camps inundats amb un nivell d’inundació important. Aquest moment coincideix amb la migració postnupcial i aporta un important suport alimentàri a l’augment de població d’aus que es produeix.

La permanència d’alguns arrossars inundats a partir del desembre amb finalitats cinegètiques és important per a les aus, com és el cas de la zona de la Llanada en la que es concentren grans quantitats d’anàtides.

 

Els grups més abundants als arrossars són els ànecs, els ardèids i els limícoles menys litorals, aquests darrers freqüents en arrossars mig secs a l’hivern.

 


Primavera- estiu Tardor-hivern
Camallargs  

Esplugabous

Martinet blanc

Bernat pescaire

Limícoles Camallarga                  

Fredeluga

Daurada grossa    

Becadell

Tètol cuanegre

Gamba roja pintada

Territ menut        

 ...

Ànecs i altres

nedadors

Ànec coll-verd

Polla d'aigua

Ànec coll-verd 

Ànec griset

Ànec cuallarg

Xarxet

Ànec cullerot

Polla d'aigua

Gavines i xatracs        

 Gavina vulgar

Xatrac comú

Fumarell carablanc

Fumarell negre

Gavina vulgar 
Altres ocells  

 Cuereta blanca

Titella