Aus als salobrars, sorrals i platges i a les salines

Els ambients més litorals del Delta mantenen una important fauna ornítica representada pels grups dels limícoles i les gavines.


Els salobrars són un lloc important de repòs i alimentació de limícoles, així com de xatracs i gavines, especialment a l’hivern quan els arrossars propers estan secs.


Als sorrals i platges es situen les grans colònies de cria de gavines i xatracs. També són lloc d’alimentació de gavines i limícols gràcies a les extensions de bancs de llims i sorres húmits que queden al descobert a causa de les marees (que es deixen notar en un terreny tant planer), les “seques” i els vents forts.

 


Les salines són un ambient molt localitzat al Delta però de gran particulatitat. Només l’ocupen poques espècies d’aus: el bec d’alena, el ànec blanc, el martinet blanc i, – especialment adaptat – el flamenc.


Primavera-estiu                    Tardor-hivern                           
Camallargs

Martinet blanc

Flamenc

Flamenc

Martinet blanc

Bernat pescaire

Limícoles

Camallarga

Bec d'alena

Corriol camanegre

Gamba roja

Garsa de mar

Bec d'alena

Corriol camanegre

Corriol gros

Pigre gris

Territ variant

Territ tresdits

Tètol cuanegre

Becut

Gamba roja

Ànecs i altres

nedadors

Ànec coll verd

Ànec blanc

Ànec cuallarg

Ànec cullerot

Gavines i xatracs       

Gavina vulgar

Gavià argentat

Curroc

Xatrac comú

Xatrac bec-llarg

Xatrac menut

Gavina vulgar

Gavià argentat

Gavià fosc

Gavina capnegra

Altres ocells Terrerola rogenca Tallareta cuallarga