Distribució temporal de les aus

A l'Encanyissada els flamencs es troben a l'hivern, quan les aigües són més salobres i abunden els crustacis bentònics dels que s'alimenten

La major part de les aus aquàtiques del Delta són migradores, de manera que hi ha espècies que només es troben a la primavera i estiu i d’altres que només es troben a la tardor i hivern. Això permet que espècies que comparteixen el mateix nínxol ecològic puguin alternar-se i no entrar en competència pels recursos de l’ecosistema.

 

Així podem trobar ambients com arrossars, salobrars i vores de desguassos, que són ocupats per limícols com el camallarga a l’estiu, i altres limícoles com la gamba roja a l’hivern.

 

En els quadres dels ambients podem veure la fauna estival i hivernal que es troben a cadascun dels ambients (veure →distribució per hàbitats).

 

Els factors ambientals que presenten variacions en el temps i que afecten a la distribució de les aus qui es troben són:

Les següents gràfiques mostren un calendari anual comparatiu de diferents factors ambientals, presència i cicle biològic de les aus, i activitats humanes relacionades amb la fauna: