Distribució de les aus al Delta de l’Ebre

Al Delta de l’Ebre s’hi troben, segons l’estació de l’any, entre 50.000 a 100.000 aus, que pertanyen a més de 300 espècies diferents. Això representa més del 60% de totes les espècies d’Europa.

 

A la primavera i estiu nidifiquen unes 27.000 parelles d’aus. El Delta de l’Ebre és un lloc d’importància internacional per a la reproducció de 24 espècies.

És, però, un lloc destacat com a àrea de migració i hivernada de les aus del nord d’Europa (concentra fins el 10% de tota la població hivernant de la península). El màxim nombre d’espècies i població d’aus es donen a la tardor i principis d’hivern, coincidint amb el pas migratori. Aquest moment coincideix, no per casualitat, amb el moment de màxima inundació anual dels diferents ecosistemes aquàtics que trobem al Delta.

 

Respecte a les aus marines, la població hivernal és molt elevada, i a l’estiu nidifiquen 11 espècies, de les que formen colònies de cria úniques a la península la gavina capblanca, el xatrac becllarg i la gavina corsa. Aquesta darrera és una espècie endemica del mediterrani  occidental que té aquí la seva major colònia nidificant.