EL DELTA DE L'EBRE

El riu Ebre desemboca a l'extrem meridional de Catalunya creant una plana al·luvial de 320 Km2 en forma de punta de fletxa, que penetra 25 Km dins del mar.

 

D'aquestes 32.000 ha, només 8.500  estan ocupades per ambients naturals, com ara illes fluvials, llacunes, aiguamolls i sorrals, ja que des del segle XVIII l'home ha transformat 23.500 ha en conreus, la majoria arrossars.

 

És la segona zona humida en extensió de la Península Ibèrica després de Doñana i el tercer delta mediterrani. Actualment ha estat declarat Zona d'Importància Europea pel Consell d'Europa per la seva vegetació, així com Zona d'Especial Protecció per les aus (ZEPA). Des del 1983 és Parc Natural depenent de la Generalitat de Catalunya.