El Delta de l'Ebre en l'actualitat

El Delta està flanquejat en direcció nord i sud per dues puntes sorrenques - la Punta del Fangar i la Punta de la Banya- que tanquen dues amples badies o ports naturals: la Badia del Fangar i la Badia dels Alfacs, que donen a la plana deltaica la característica forma de punta de fletxa.

 

El riu Ebre es troba a l'eix central del Delta, on origina dues illes fluvials anomenades Illa de Sapinya Illa de Gràcia,al mig de la plana.

 

Quan arriba a la mar, es divideix en diferents goles o desembocadures: la Gola de Migjorn, la Gola Nord i el Galatxo d'en Sorrapa. Actualment només aquest darrer és funcional, ja que les altres goles s'han tancat al llarg del segle XX. Entre aquestes goles i la mar, se situen l'Illa de Buda i l'Illa de Sant Antoni.

 

Un conjunt de 8 llacunes litorals o "basses" acaben de conformar l'aspecte del Delta: L'Encanyissada, la Tancada, L'Alfacada, la Platjola, els Calaixos de Buda, el Garxal, el Canal Vell i les Olles.Des del segle XVIII l'home ha conreat la major part de la plana deltaica aprofitant-ne la fertilitat. Per raons edafològiques, el conreu de l'arròs és majoritari a tot el Delta i per aconseguir l'aportació d'aigua dolça, s'ha construit una extensa xarxa de canals que permet inundar els arrossars.

 

Per aquest motiu, la vegetació natural - canyissars i aiguamolls d'aigua dolça, per un  costat, i salobrars i erms perl'altre - ha estat limitada gairebé a les zones més litorals i a les vores de les llacunes.

 

Actualment, més de 50.000 persones viuen i treballen dins de la superfície del Delta i les seves immediacions, tot i que aquesta xifra va en augment paral·lelament a l'arribada de limmigració.

 

Hi ha poblacions - les més antigues - situades a les terres més fermes i segures de la perifèria de la plana deltaica:Amposta, l'Aldea, Camarles, l'Ampolla de mar i Sant Carles de la Ràpita. D'altres se situen als al·luvions de les vores del riu, com ara Deltebre, Sant Jaume d'Enveja i Balada, o en antigues vores de riu, com els Muntells. Trobem també poblacions més recents, lligades a les darreres dessecacions de terrenys per al conreu, com el Poblenou del Delta.