Els ambients naturals del Delta

La distribució dels diferents sediments del Delta - sorres, argiles i llims - i els diferents nivells i tipus d'aigües freàtiques i superficials - dolces, salobres i salades - configuren un mosaic d'ambients naturals caracteritzats per unes comunitats vegetals i una fauna específiques que estan íntimament interrelacionades entre si i que estableixen uns fràgils equilibris, fàcilment modificables per l'acció de l'home.

Mapa d'ambients naturals del Delta de l'Ebre (segons Camarasa i altres, 1977)
AMBIENTS PALUSTRES D'AIGUA DOLÇA                                
RIU I BOSC DE RIBERA           
LLACUNES LITORALS* I ULLALS
CANYISSARS
ARROSSARS I XARXA DE REC
AMBIENTS SALOBROSOS I MARINS
SALOBRAR
ERMS
SALINES
PLATJA I SORRALS
BADIES
LITORAL
AMBIENTS HUMANITZATS  
POBLACIONS
HORTA I FRUITERAR
 

* Tot i ser ambients de salinitat variatble, considerem les llacunes litorlas com a hàbitats dulciaquícoles tenint en compte només la perspectiva de la seva ocupació per les aus.