Arrossars i xarxa de rec

El conreu de l'arròs al delta

Històricament el Delta era una terra d'aiguamolls poc habitada, on l'home penetrava per realitzar activitats extractives, com la caça, la pesca i el  pasturatgei la incidència que això tenia en el paisatge era gairebé nul·la.

 

La colonització agrícola del Delta i l'augment de la població resident que es produeix especialment de mitjan segle XIX a mitjan segle XX, comporta la transformació de la major part de la superfície deltaica en camps d'arròs.

 

Actualment els arrossars són el principal paisatge del Delta, un 80% de la superfície conreada. La peculiaritat de ser un conreu amb el terreny inundat, ha estat la causa que hagi esdevingut unecosistema visitat per moltes aus aquàtiques.


L'arrossar com a ecosistema

Els arrossars són ambients aquàtics estacionals - de l'abril al desembre - que alberguen tota una variada fauna aquàtica, des d'invertebrats, com ara crustacis i insectes, fins a peixos, amfibis i rèptils, i donen aliment a multitud d'ocells aquàtics del Delta.


L'escassa profunditat, uns 20 cm de mitjana, permet una òptima il·luminació i temperatura de les aigües, la qual cosa, juntament amb el fet de tractar-se d'aigües dolces procedents del riu amb un important contingut de matèria orgànica i nutrients, fa que sigui un ecosistema d'extraordinària productivitat i biomassa.

 

Els arrossars afavoreixen la presència dels ocells aquàtics, ja que produeixen un augment dels ecosistemes aquàtics inundats i un endolciment de la plana deltaica i dels altres ambients aquàtics, comara les llacunes. I això és especialment important a l'estiu, època de reproducció, i a la tardor, quan es produeix el màxim de presència d'ocells.

 

Però el canvi de les tècniques agrícoles emprades als arrossars, produït a partir dels anys 60, amb l'ús massiu d'herbicides i altres productes fitosanitaris, ha provocat una contaminació de les aigües que ha perjudicat els altres ambients naturals del Delta amb els quals estan connectats, com ara les llacunes i les badies.

 

La xarxa de rec

Els arrossars són inundats amb aigua dolça procedent del riu Ebre. Per això hi ha una important xarxa de rec

de 400 Km de canals, sèquies i desguassos que travessa tota la plana deltaica.

 

Aquesta xarxa s'abasta de dos canals principals, el canal de la Dreta i el canal de l'Esquerra de l'Ebre, que tenen el seu origen en l'Assut de Xerta, situat a uns 40 Km riu amunt del Delta.

 

L'aigua circula pels arrossars i surt pels desguassos, que l'aboquen al mar, a les badies o a les llacunes. Aquesta xarxa de canalitzacions permet, doncs, comunicar quasi tots els ambients aquàtics naturals del Delta - riu, arrossars, llacunes i badies- i possibilita el pas d'espècies aquàtiques, especialment peixos, entre ells.