Platges i sorrals

Les platges del Delta ocupen les zones litorals exteriors on l'onatge del mar diposita la sorra i el vent dóna forma i desplaça les dunes. És, per tant, l'ambient més canviant i mòbil del Delta i està afectat directament per la dinàmica litoral, especialment per les llevantades.

 

En aquests terrenys secs, calents, mòbils i sovint inundats per l'onatge, creixen les plantes psammòfiles,com ara el borró, el jull de platja, la bufalaga marina, el lliri de mar, l'equinòfora i el card marí.

Solen tenir llargues i fines arrels de fins i tot alguns metres de llargària que els permeten fixar-se al substrat i captar el màxim d'aigua del sòl. També presenten fulles adaptades a la reducció de l'evapotranspiració mitjançant espines, cutícules, pilositats o doblegant la seva superfície.


Els camps de dunes són especialment abundants a l'hemidelta esquerre, a causa de la millor orientació de la línia de costa respecte del mestral (vent dominant de la zona). Es poden considerar els millors - i gairebé únics - desenvolupats al nostre litoral mediterrani.


Aquests sorrals són freqüentats pels limícoles més litorals i per les gavines i els xatracs, que pesquen al litoral i les badies i hi tenen  el seu hàbitat de descans i nidificació.

 

Les dues penínsules del Delta, el Fangar i la Punta de la Banya, constitueixen zones de nidificació de colònies de gavines d'importància internacional.