Poblacions i conreus d'horta i fruiterar

Els conreus d'horta i fruiterar

A les zones més elevades de la plana deltaica, a la part interior i vores del riu, el freàtic salat és més profund i, per tant, el terreny és menys salobrós. Això ha permès conrear-hi horta i fruiterar, encara que parlem d'una extensió no molt important comparada amb els arrossars, d'unes 9.000 ha.


Es tracta d'horts relativament petits i variats  quant a la seva composició. En tot cas, hi destaquen els camps de tarongers - envoltats de filtres de xiprers que els protegeixen del vent de Dalt o Mestral -,com ara els que podem veure a l'Illa de Gràcia i a les vores del riu.

 

En aquests ambients no aquàtics i molt humanitzats, per la proximitat a la resta dels ambients aquàtics del Delta, no és gens estranya la presència d'aus com petits ocells, i també d'esplugabous i martinets.


Les poblacions

Actualment viuen al Delta més de 50.000 persones que ocupen les poblacions situades majoritàriament a l'interior i la perifèria de la plana deltaica (en groc en el mapa de dalt).

 

El tipus de poblament disseminat de les poblacions dins de la plana - com Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, els Muntells o el Poblenou del Delta - amb cases baixes envoltades d'horts i arrossars, fa que no sigui difícil veure-hi volar martinets, corbmarins, gavines, etc.

 

Poblenou del Delta