Fam. Burínids: torlits

Aquesta família està representada en tot el món per 9 espècies de 3 gèneres, distribuïts per les àrees temperades i subtropicals. Són els torlits, de tons apagats i molt semblants entre ells. Al Mediterrani en tenim una espècie, que es pot considerar tota una raresa en aquestes latituds.

Torlit (Burhinus oedicnemus)

El torlit és un hivernant escàs i irregular al Delta que es troba en els ambients més litorals, en espais oberts com les platges, els erms i els salobrars. Té un plomatge bru amb dues barres blanques a les ales.