Llegenda: icones utilitzades en la descripció de les espècies