Fam. Cicònids: cigonyes

Aquesta família d'origen tropical i subtropical està representada en tot el món per 17 espècies de 10 gèneres, i distribuïda per gairebé tot el món. A Europa només en trobem dos espècies, això sí, molt conegudes popularment, les cigonyes, que nidifiquen en arbres i edificis i migren a l'Àfrica a l'hivern.

Cigonya blanca (Ciconia ciconia)

La cigonya blanca és un camallarg migratori que nidifica en terres europees des de molt antic ocupant terres de conreu i espais oberts, tot i que ha sofert una certa regressió relacionada amb les pràctiques agrícoles actuals. El seu aspecte és molt característic, de plomatge blanc i negre, amb el bec i potes roges. Al Delta es pot veure de manera ocasional en pas migratori.

cigonya negra (ciconia nigra)

La cigonya negra és més difícil de veure i al Delta es pot trobar també en pas migratori. Tal com el seu nom indica, es diferencia de la cigonya blanca pel seu color totalment negre.