Tresquiornítids: capons i becplaners

En vol es caracteritzen per alternar sèries de ràpids batecs amb planatges, i mantenir estirat el coll.

 

Aquesta família està representada en tot el món per 30 espècies de 20 gèneres, procedents de terres tropicals i subtropicals.

becplaner (Platalea leurocodia)

El becplaner és un gran camallarg de perfil i agrupació de vol molt característic, que es troba de manera poc o molt habitual al Delta durant l'hivern o en pas migratori, i es localitza a la Punta de la Banya. El plomatge blanc i el peculiar bec el caracteritzen.

Capó reial (Plegadis falcinellus)

El capó reial és un altre ocell no molt habitual, però que apareix de manera més o menys regular al Delta a l'hivern i localizat a la zona de l'Encanyissada. El seu plomatge fosc, les  mides i el llarg i corbat bec el fan fàcil d'identificar. 

Altres ocells accidentals: becplaner africà (Platalea alba)