Fam. Ràl·lids: rasclons i polles

Aquesta família, única de l'ordre dels gruïformes, està representada al món per 3 gèneres i 17 espècies, d'origen holàrtic Són aus arrodonides iuna mica més petites que els ànecs, dels quals es diferencien pel bec cònic, les potes no palmades i amb dits llargs per caminar per sobre la vegetació. Tampoc tenen dimorfisme sexual .


 Mouen el cap quan neden i aixequen el vol xipollejant sobre l'aigua. Volen molt malament, amb els peus penjant i sovint per a fer pocs metres.


Són aus molt espantadisses, que se solen amagar entre la vegetació, a les vores de les llacunes i aiguamolls, per la qual cosa ésmés fàcil escoltar-les que veure-les. Nidifiquen a terra o al canyissar.

Fotja (Fulica atra)

La fotja és la més comuna i una de les més abundants del Delta, amb més de 1.000 parelles nidificants, que a l'hivern arriben a 10.000 exemplars. Ocupa les llacunes, on -diferentment d'altres espècies d'aquesta família - forma grans grups barrejats amb altres grups d'ànecs. També la trobem als arrossars fondos (Llanada) i a les badies. És fàcil d'observar a causa de la seva abundància i del seu aspecte característic: plomatge de color negre, bec blanc i una placa frontal també blanca. Per facilitar la natació, els dits són lobulats i és capbussaire, a diferència dels altres ràl·lids.

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)

La polla d'aigua és també sedentària i nidificant al Delta, i molt abundant. A diferència de la fotja, el seu hàbitat són les vores de les llacunes, el canyissar, els arrossars i els canals, on s'amaga ràpidament entre la vegetació, per la qual cosa no és tan fàcil de veure. El seu aspecte, tot negre, la fa semblant a la fotja, però és una mica més petita, el bec i front són de color roig, i la cua és enlairada i amb una taca blanca. A més, els dits no són lobulats i no és capbussaire.

Rascló (Rallus aquaticus)

El rascló és de color gris o terrós, i el bec és de color roig, però  més llarg i sense placa frontal. És sedentari i un nidificant freqüent al Delta. Viu, a l'igual de la pollaal canyissar, les vores de les llacunes, elssalobrars i els arrossars, on s'amaga fàcilment i és difícil d'observar. 

Rasclet (Porzana pusilla)

El rasclet és poc freqüent al Delta, on és exclusivament nidificant.

Rascletó (Porzana parva)

EL rascletó també és un estival poc freqüent, però normalment no hi nidifica.

Polla pintada (Porzana porzana)

La polla pintada també és poc freqüent, encara que es pot veure a l'hivern al Delta.

Altres espècies accidentals: la guatlla maresa (Crex crex), lpolla blava (Porphyrio porphyrio) i la fotja banyuda (Fulica cristata), aquestes dues darreres molt comuns al Delta fins al principi del segle XXque  van ser extingides, per bé que la polla blava ha reaparegut recentment.