Fonts utilitzades

Per motius obvis de disponibitat temporal, la major part de les il·lustracions d'aquest portal han estat obtingudes de publicacions i altre webs, amb la consideració de que només la consecució de finalitats educatives i de lliure accés m'han mogut a fer-ho. La intenció és - en les succesives revisions - anar-hi substituint aquestes  il·lustracions per altres d'elaboració pròpia o d'aconseguir el permís necessari dels autors.

 

Les fonts principals han estat:


Per a la distribució dels ocells al Delta:

 • Martinez Vilalta, A i Motis, A. Els ocells del Delta de l'Ebre.  Ed. Linx.Barcelona, 1989.
 • AAVV. Quadern de camp. Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ed. Departament d'Agricultura. 1999.
 • Per a informació sobre els ocells i el Delta:
 • Perrins, C, Aves de España y Europa. Ed. Omega. Barcelona, 1987.
 • Peterson, R i altres. Guia dels ocells dels Països Catalans i d'Europa. Ed. Omega. Barcelona, 1995.
 • AAVV. El libro de las aves de España. Ed. readest Digest. Madrid, 1972.
 • AAVV. Informe Depana. El Delta de l'Ebre. Propostes de conservació. Depana. Barcelona, 1992.
 • Mullarney, K i altres. Guia de aves. Ed. Omega. Barcelona, 2001.
 • AAVV. El Delta del Ebro y su Parque Natural. Ed. sendai. Barcelona, 1993.
 • AAVV. Història Natural dels Països Catalans. Vol. 12: ocells. Ed. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1986.

Per a les il·lustracions:

 • Martinez Vilalta, A i Motis, A. Els ocells del Delta de l'Ebre.  Ed. Linx.Barcelona, 1989.
 • M. Chinery. Guia pràctica ilustrada de los amantes de la naturaleza. Ed. Caixa de Barcelona. Barcelona, 1980.
 • Cuisin, M i Renders, C. La vida secreta de los animales en los lagos y rios. Ed. Fher. Bilbao, 1985.