Presentació

Aquest portal web pretén informar, formar i  motivar als joves estudiants de primària i secundària, als educadors i al públic interesat, en totes aquelles qüestions que fan referència a les aus aquàtiques, a les zones húmides com a medi singular, i al Delta de l'Ebre en particular.

 

La idea inicial de fer aquest espai respon a les meves necessitats de donar suport als estudiants en les activitats d'educació ambiental que porto a terme en el meu centre de treball al CdA del Delta de l'Ebre.

Ha estat, però, la realització d'una llicència d'estudis retribuïda del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i del projecte de Practicum del Postagrau  de producció de material didàctic virtual, organitzat per l' Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, el que me ha permès posar en marxa aquest portal a l'agost de 2008, a partir d'un material anterior que havia elaborat per a un Master en gestió medioambiental per la Universitat de Granada al 1994.


Agraiexo als meus companys de feina, i als estudiants i professors que he conegut, per les vivències i anys d'experiència que m'han permés conèixer millor els ocells, el Delta i la manera de fer-ho conèixer.


Conscient de la premura del primer redactat, i de les errades a subsanar i millores a realitzar, agrairia qualsevol consell o comentari que en fésseu arribar al meu e-mail. Espero que aquesta informació i propostes siguin d'utilitat a tot aquell que li agradi aquest món dels ocells, i motivi cap a una actitut de respecte i estima cap a els ocells, el seus habitats, i la natura en general.

 


 

 


Albert Gonzàlez

Tortosa, 2008.