Recuperació d'aus ferides

Hi ha centres, públics o privats, on es recullen les aus ferides i es guareixen i mantenen fins que sigui possible alliberar-les. Els biòlegs i els veterinaris d’aquests centres fan aquesta feina. Se’n troben en zones humides protegides, en espais protegits d’interès ornític i en els zoològics de les grans ciutats.

 

El Parc Natural del Delta de l’Ebre disposa d’un centre de recuperació d’aus als voltants de la llacuna del Canal Vell.

 

Les aus ferides o fracturades pels caçadors, afectades de plumbisme o saturnisme (enverinament per ingestió de perdigons), desnodrides o malaltes, són les que es recullen normalment al Delta.

Com col·laborar-hi

Si trobem o veiem alguna au ferida, procedirem a comunicar-ho al centre més pròxim que coneguem, i indicarem el lloc i la data en què l’hem vist, de quina espècie es tractava i quins símptomes presentava.

 

Si volem recollir-la, hem de fer-ho mirant de no danyar-la més del que ja ho està i vigilant que no ens faci mal, mirant d’apartar, sobretotla cara (hi ha aus, com els martinets, que poden estirar el coll i el bec amb força o picotejar en actitud defensiva). Si l’au és gran, la subjectarem amb les dues mans mantenint les ales enganxades al cos.

 

Utilizeu guants! no és racomanable tocar-les amb les mans directament, per risc de malaltíes contagioses.

 

Mentre no la portem a un centre o vinguin a cercar-la, convé tenir-la en un lloc tranquil i fosc perquè no s’espanti. Durant el transport, hem de procurar que estigui subjecta perquè no resulti encara més ferida.