Taxidèrmia

Consisteix a emprar la pell, les potes i el bec d’una au morta per conservar-la imitant l’estat en vida de l’animal. Els taxidermistes separen la pell del cos i col·loquen al seu interior una estructura de filferro i un farciment per aconseguir un efecte natural de l’animal dissecat.

 

Aquesta pràctica, molt freqüent anteriorment, tenia una finalitat purament ornamental i ha estat motiu de la minva de moltes espècies capturades a causa del comerç, com ara el duc, ocell del qual tenim més exemplars morts que vius.

 

Actualment, la protecció de moltes espècies i la cada vegada més gran conscienciació de la població ha fet disminuir aquesta activitat, que només es porta a terme amb finalitats científiques, educatives o museístiques.

Amb tot, l’ètica ambiental actual qüestiona l’ús d’animals dissecats sempre que es puguin fer servir altres vies: observació de camp, fotografies, vídeos, etc.