L’enregistrament sonor

Una altra activitat interessant, si bé no tan estesa com la fotografia, és l’enregistrament de veus, reclams i cants d’aus.

 

Cal disposar d’un aparell de gravació de so. És important la qualitat del micròfon, que ha de ser direccional, cosa que permet centrar-se més en el so de l’au i eliminar tant com es pugui altres sons o sorolls ambientals.

Hi ha equips  sofisticats per als més professionals, però avui en dia una gravadora digital ens pot servir, tot i que si volem millor rendiment, l'hauríem de connectar un bon micròfon.

 

Quant als formats digitals que podem emprar, el format wav és el més complert i conegut, permet fer el tractament il'estudi del so, però ocupa molt d'espai d'emmagatzematge. Per contra, el format MP3 ocupa poc espai i és molt útil per a reproduir els sons.