Reconèixer cants i sons

Rossinyol bastard

El cant o les veus d’una au ens poden permetre identificar sense confusió moltes espècies d’aus. A més, això es fa necessari en aquelles espècies que difícilment podem veure, pels seus hàbits nocturns, per estar amagades entre la vegetació, o ser molt tímides i fonedisses, com el bitó o la boscarla, que viuen al canyissar.

 

Cal tenir una certa experiència per reconèixer els cants. Enregistrar els cants i posteriorment consultar una persona més entesa pot servir per començar. També hi ha al mercat cintes i gravacions que podem consultar. [→ Enregistrament sonor]