Lloc i moment de l'any on trobar les aus

On trobar-les

Morell de plomall a les aigües de la badia

Les aus són animals prou especialitzats per distribuir-se en una sèrie de biòtops en funció sobretot de l’alimentació i la manera de desplaçar-se. Així, per exemple, quan parlem d’aus aquàtiques, ja estem suposant que no les trobarem en un bosc de muntanya, però sí en una llacuna. I hi ha a la vegada, com hem vist, biòtops més concrets: llacunes, salobrars, platja,..


Algunes aus són molt especialitzades en un únic biòtop, el bitó, per exemple, rarament surt del canyissar, mentre que d’altres apareixen en diferents ambients, com la gavina o l’ànec collverd.

 

El fet de conèixer quins són els biòtops preferits de les diferents espècies ens ajudarà a identificar-les, i descartarem les que no els són pròpies.

Quan les trobem

L’estacionalitat d’algunes aus aquàtiques migratòries, que només són en un lloc determinat a l’estiu, a l’hivern o de pas durant la primavera i la tardor, és un element útil per descartar aquelles espècies que no poden trobar-se en el moment de l’observació.

 

El bernat pescaire i l’agró roig poden trobar-se en els mateixos ambients palustres i són molt difícils de diferenciar quan estan volant. Però, al Delta de l’Ebre,l’agró roig és exclusivament estival i nidificant, mentre que el bernat pescaire només és freqüent a l’hivern.

 

El camallarga és nidificant comú al Delta de l’Ebre, però desapareix totalment a l’hivern, cosa que implica que si trobem una au semblant al mes de gener, ha de ser d’una altra espècie.